وبسایت های مصوب دفاتر شادی و غم و اندیشه

http://bahdin.ir/ وبسایت بَه دین وبگاه رسمی فارسی دفتر شادی و غم و اندیشه است که اعلانیه های فارسی ملا را در آن می توانید ملاحظه کنید.https://www.ba-shoma-dar-shadi-va-gham-va-andisheh.ir/

وبگاه تشریفاتی سرای شادی و غم و اندیشه است که وبسایت http://www.neyl.ir همیشه به آن پیوند دارد. این وبسایت یک رسانه بر خط غیر اختصاصی است، که اشخاص می توانند از این وبسایت نشانی ایمیل خریداری نمایند. همچنین می توانند از 69  وبسایت دیگر از وبسایتهای دفتر کل ایمیل ملا نشانی ایمیل خریداری نمایند. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یا الله مراجعه فرمایید.

http://www.yallah.ir/ وبسایت یا الله دفتر کل ایمیل ملا. جهت ملاحظه کلیک فرمایید.


http://eqtedar.ir/ وبسایت اقتدار مبلغین روحانیت شیعه (جزء اموال دفتر است)


http://maakum.ir/ وبسایت عربی معکم؛ الموقع رسمی للمکتبه
http://english.maakum.ir/ وبلاگ انگلیسی معکم


http://shopramz.ir/ وبسایت شاپرمز فروشگاه دفتر(اموال دفتر)
http://ar.shopramz.ir/ الویب بالعربیه شاپرمز للتجاره


feyziye.ir = فیضیه == این چهار دامنه به همراه دفتر شادی و غم و اندیشه منطقه قم به عالمی قمی الاصل به مبلغ هفت میلیارد تومان فروخته می شود.

feyziyeh.irدفاتر ملا
اول – دفتر شادی:۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴
دوم – دفتر غم، تلفن قم:
۰۲۵-۳۸۸۲۴۷۷۰
سوم- دفتر اندیشه، ایمیل:
info@mulla.ir
و تیکت: ketabgo.ir/?p=1