وبسایت های مصوب دفاتر شادی و غم و اندیشه

http://bahdin.ir/ وبسایت بَه دین وبگاه رسمی فارسی دفاتر شادی و غم و اندیشه است که اعلانیه های فارسی ملا را در آن می توانید ملاحظه کنید.https://www.ba-shoma-dar-shadi-va-gham-va-andisheh.ir/

وبگاه تشریفاتی دفاتر شادی و غم و اندیشه است که دامنه neyl.ir به آن پیوند دارد. این دامنه یک رسانه بر خط غیر اختصاصی است، که اشخاص می توانند از این دامنه نشانی ایمیل خوب و یا ممتاز خریداری نمایند. همچنین می توانند از 69  دامنه دیگر از دامنه های دفتر کل ایمیل ملا نشانی ایمیل خوب و یا ممتاز خریداری نمایند. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یاالله مراجعه فرمایید.

http://www.yallah.ir/ وبسایت یا الله دفتر کل ایمیل ملا. جهت ملاحظه کلیک فرمایید.


http://eqtedar.ir/ وبسایت اقتدار مبلغین روحانیت شیعه (جزء اموال دفاتر شادی و غم و اندیشه است)


http://maakum.ir/ وبسایت عربی معکم؛ الموقع رسمی للمکتبه
http://english.maakum.ir/ وبلاگ انگلیسی معکم


http://shopramz.ir/ وبسایت شاپرمز فروشگاه دفاتر(اموال دفاتر)
http://ar.shopramz.ir/ الویب بالعربیه شاپرمز للتجاره


feyziye.ir = فیضیه == این دامنه به همراه دفاتر شادی و غم و اندیشه منطقه قم به عالمی قمی الاصل به مبلغ هفت میلیارد تومان فروخته می شود.

feyziyeh.irدفاتر ملا
اول – دفتر شادی:۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴
دوم – دفتر غم، تلفن قم:
۰۲۵-۳۸۸۲۴۷۷۰
سوم- دفتر اندیشه، ایمیل:
info@mulla.ir
و تیکت: ketabgo.ir/?p=1

این سایت با دامنه neyl.ir باز میشود