وبسایت های مصوب دفتر شادی و غم و اندیشه

http://bahdin.ir/ وبسایت بَه دین وبگاه رسمی فارسی دفتر شادی و غم و اندیشه است که اطلاعیه های فارسی ملا نایینی را در آن می توانید ملاحظه کنید.http://www.ba-shoma-dar-shadi-va-gham-va-andisheh.ir/

وبگاه تشریفاتی سرای شادی و غم و اندیشه است که وبسایت http://www.neyl.ir همیشه به آن پیوند دارد. این وبسایت یک رسانه بر خط غیر اختصاصی است، که اشخاص می توانند از این وبسایت نشانی ایمیل خریداری نمایند. همچنین می توانند از ۶۹  وبسایت دیگر از وبسایتهای دفتر کل ایمیل ملا نایینی نشانی ایمیل خریداری نمایند. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یا الله مراجعه فرمایید.

http://www.yallah.ir/ وبسایت یا الله دفتر کل ایمیل ملا نایینی. جهت ملاحظه کلیک فرمایید.


http://eqtedar.ir/ وبسایت اقتدار مبلغین روحانیت شیعه (جزء اموال دفتر است)


http://maakum.org/ وبسایت عربی معکم؛ الموقع رسمی للمکتبه
http://english.maakum.org/ وبلاگ انگیلیسی معکم


http://shopramz.ir/ وبسایت شاپرمز فروشگاه دفتر(اموال دفتر)
http://ar.shopramz.ir/ الویب بالعربیه شاپرمز للتجاره


feyziye.ir = فیضیه == این چهار دامنه به همراه دفتر شادی و غم و اندیشه منطقه قم به عالمی قمی الاصل به مبلغ سه میلیارد تومان فروخته می شود.

feyziyeh.ir

feydhiye.ir

feydiyya.irدفاتر ملا نایینی

۱- دفتر شادی، دورنگار:

۰۲۱۸۹۷۸۴۸۱۹

و ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴

۲- دفتر غم، تلفن قم:

۰۲۵۳۸۸۲۴۷۷۰

و تلگرام: t.me/almasaeb

۳- دفتر اندیشه، ایمیل:

info@maakum.org

و تیکت: ketabgo.ir/?p=1

دیدگاهتان را بنویسید